در افق  1410(2031) مدرسه تکریم مدرسه ای است با این مشخصات:

حضور در جمع ۵ برند برتر خاورمیانه در حوزه آموزش معرفتی مجهز به سرمايه انسانی متعهد و متخصص؛ خودشناس و تاثیر گذار جهت پیاده سازی الگوی معرفتی با استفاده از متدهای آموزشی به روز دنيا


پرورش‌دهنده دانش آموزانی که با بهره‌گیری از استعدادهای فطری و مهارتهای تفکر دانش مورد نیاز خود را می‌سازند و می‌توانند انسانهایی تاثیرگذار؛ خود باور و خودشناس باشند.

ما متعهد هستیم به : پرورش دانش آموزان علاقمند به یادگیری و تفکر در زوایای مختلف زندگی که با شناخت جایگاه انسانی خود و پروردگار در نظام هستی بتوانند تاثیر گذار باشند و هر آنچه را آموختند بیاموزانند.


توسعه و ترویج فرهنگ غنی قرآن و دانش آموزانی که با آگاهی و درک مفاهیم قرآن این آموزه ها را در زندگی به کار گیرند.


ما مفتخریم به : ارائه خدمات آموزشی پرورشی با بهره گیری از فناوری‌های روز و متخصصین علوم نوین آموزشی و معرفتی ( فطری).

مدرسه اي که با رویکرد معرفتی اداره می‌شود مدرسه ايست دانش آموز محور که نقش مدیر، مربی و کادر مجموعه در آن فراهم کردن بستري است تا دانش آموزان توانمندی‌ها و نیازمندي هاي خود را بشناسند و بتوانند بر اساس انگیزه های درونی به یادگیری معنادار دست یابند.


از سیستم مدیریت راهبری به منظور بهره‌مندی از خرد جمعی و مشارکت در تصمیم گیری بهره ميگيريم.


طرح ریزی و اجرای پروژه های علمی برای تقویت روحيه تحقیق و پژوهش گری و ارتقاء سطح آموزش از برنامه‌های ماست.


برای توسعه و توانمندسازی دبيران با توجه به فرد و جایگاه ماموریتی آنها در مجموعه برنامه ريزي هاي خاص انجام مي شود.

مدرسه برای افزایش سطح آگاهی والدین برای همسو شدن اولیا برای همسو شدن نگاه اولیا با اهداف مجموعه برنامه های منظم دارد.

افزایش فرهنگ کتابخوانی با هدف تربیت انسان‌های محقق از اولویت‌های ما در‌ مدرسه است.


تقویت روحیه تبعیت پذیری و قانونمندی نسبت به اصول و چارچوب های مجموعه با ارتباط تعامل سازنده با دانش آموزان انجام می گیرد.


در مدرسه ما طرح ریزی و اجرای پروژه های پرورشی با همفکری و کار تیمی دانش آموزان انجام می‌شود.

برای تسهیل در ارتباط با خانواده‌ها امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مناسب در نظر گرفته ايم.

برای بهره گیری از فناوری اطلاعات و بسترهای مناسب برای آموزش‌های مجازی امكانات لازم را فراهم كرده ايم.

می‌خواهیم نسبت به دارایی‌های خود آگاهی پیدا کنیم و با تمسك جستن به قرآن و اهل بیت و علم روز کاربرد آنها را در مصادیق روزمره زندگی بیابیم و هماهنگ با هستی در مسیر كمال حرکت کنیم.

برآنيم در محیطي امن و پویا سرشار از احترام متقابل و دوستی های پاک با تاکید بر کرامت انسانی در کنار هم سبک زندگی توحيدي را بياموزيم.


در پي آنيم كه دانش آموز بداند چرا و چگونه ياد ميگيرد و متناسب با اقتضائات سني خود ( توانمندي ها و نيازمندي ها) رشد وارتقا داشته باشد.

با توجه به تفاوتهای فردی زمینه تقویت هوش های چندگانه و هوش اجتماعی، فرهنگی ،اقتصادی و مهارت هاي زندگي را فراهم می کنیم.