کمک می کند تا همه واحد ها با توجه به اهداف تعیین شده به برنامه ریزی عملیاتی دست پیدا کنند…


از نگاه ما همه ی انسانها توانمند هستند فقط به بستری نیاز دارند تا این توانمندیها را کشف کنند و ظهور دهند…


دست در دست هم، مسیری می پیماییم که در آن توانمندی هایمان را می یابیم و به کار می گیریم…


نمونه ای از خروجی های این کارگاه…

 

برگزاری آزمون برون مدرسه ای بهمن ماه

عکسعکس

برگزاری آزمون سنجش دستاوردهای یادگیری وزارت آموزش و پرورش در مقطع متوسطه یک

عکسعکس

دهه فجر1402

🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 «والفجرِ و لَیالٍ عَشْر…». دهه مبارک فجر، تجلی شکوه‏مند حماسه و سرافرازی ملتی است که در عصر اسارت انسان و در روزگار قحطی انسانیت، با انقلاب اسلامی خویش، صفحه‏…

زنگ انقلاب

🇮🇷🎊🇮🇷🎊🇮🇷🎊🇮🇷🎊🇮🇷🎊🇮🇷🎊🇮🇷🎊🇮🇷🎊🇮🇷🎊🇮🇷🎊🇮🇷🎊🇮🇷🎊🇮🇷🎊🇮🇷🎊🇮🇷🎊🇮🇷🎊🇮🇷🎊🇮🇷🎊🇮🇷🎊🇮🇷🎊🇮🇷🎊 در چهل و پنجمین سالگرد ورود امام خمینی (ره) و آغاز دهه فجر در ساعت 9:33 دقیقه زنگ انقلاب به صدا درآمد. خاطراتی از آن روزها را با حضور…

تحقیق و پژوهش در تکریم

پژوهش فعالیتی منسجم برای رسیدن به ‌شناختی روشن‌تر از مفاهیم پیرامون ماست. در مجموع پژوهش راهی برای گسترش مرزهای دانش و گشودن افق‌های تازه برای آیندگان است.

خواندن پژوهش های دبیرستان

تکریم دوست داشتنی ما

در دبستان تکریم

با ما همراه شوید

سایه سار خورشید

A closeup shot of a tiny flower growing in fresh green grass with a blurred background