کمک می کند تا همه واحد ها با توجه به اهداف تعیین شده به برنامه ریزی عملیاتی دست پیدا کنند…


از نگاه ما همه ی انسانها توانمند هستند فقط به بستری نیاز دارند تا این توانمندیها را کشف کنند و ظهور دهند…


دست در دست هم، مسیری می پیماییم که در آن توانمندی هایمان را می یابیم و به کار می گیریم…


نمونه ای از خروجی های این کارگاه…

 

شروع امتحانات خرداد ماه

عکسعکس

برگزاری ایستگاه صلواتی به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام

عکسعکس

درحال تدارک یادبود برای روز دختر😇🥳🌱

عکسعکس

آماده سازی مراسم بزرگداشت روز معلم

🎀🎂🎀🎀🎂🎀🎀🎂🎀🎀🎂🎀🎀🎂🎀🎀🎂🎀🎀🎂🎀🎀🎂🎀🎀🎂🎀🎀🎂🎀 عکسعکس

تحقیق و پژوهش در تکریم

پژوهش فعالیتی منسجم برای رسیدن به ‌شناختی روشن‌تر از مفاهیم پیرامون ماست. در مجموع پژوهش راهی برای گسترش مرزهای دانش و گشودن افق‌های تازه برای آیندگان است.

خواندن پژوهش های دبیرستان

تکریم دوست داشتنی ما

در دبستان تکریم

با ما همراه شوید

سایه سار خورشید

A closeup shot of a tiny flower growing in fresh green grass with a blurred background