به بخش پیش ثبت نام مجموعه تکریم خوش آمدید!

ضمن تشکر از اینکه تکریم را برای فرزندتان انتخاب کرده اید، برای آشنایی با این مجموعه به بخش های زیر مراجعه نمایید:

com-pishsabtenam3
Five points process chart slide template. Business data. Scheme, diagram, design. Creative concept for infographic, presentation, report. Can be used for topics like marketing, economics, production.
marahelsabtnamdabirestan

1- رویکرد تربيتي مدرسه را که تربیت بر پایه اصول فطري و بسترسازي مناسب برای خودشناسی فرزندتان است، می‌پذیرید.

2-      به چارچوب دین و شریعت که بر اساس قرآن و احادیث و احکام شرعی هست ؛ معتقدید و به آن عمل می کنید .

3-      اولویت شما در انتخاب مدرسه رشد و پرورش همه ابعاد انسانی فرزندتان هستند که آموزش‌ هم بخش مهمی از این برنامه‌هاست.

4-      مدرسه را یک محیط مقدس و فرهنگی می‌دانید و با رعایت حجاب و پوشش مناسب شان محیط فرهنگی (طبق آیین نامه مدرسه) در کنار ما هستید.

5-      با توجه به آثار سوء همزیستی با حیوانات ؛ حیوان خانگی ( سگ ،گربه ؛ همستر، خوکچه هندی و…..) نگهداری نمی کنید و این فرهنگ را قبول نداريد

6-      بر اين باور هستيد که آموزش‌های نوین باید با صبر و تعامل سازنده صورت گيرد، لذا استفاده از کادر جوان و مجرب را لازمه تحقق اين امر میدانيد

7-      باور داريد در فضای امن و آرام فرزند شما یادگیری و آموزش اثربخش همراه با کشف و خلاقیت خواهد داشت .

8-      اقتضائات سنی فرزندتان را می‌شناسید و با برنامه‌های مدرسه در جهت رشد توانمندی و رفع نیازهای فرزندتان همراه و همگام هستید.

9-      قائل به تفاوت های فردی هستید و پذیرفته اید که هر فرد با استعدادها و علاقه های منحصر به فرد، نیاز به برنامه‌ریزی فردی دارد.

10-  اعتماد به سیستم مدرسه و همراهی کامل اولیای مدرسه و منزل را عامل موفقیت فرزندتان در امور آموزشی و پرورشی می دانید.

1- اعتقادی به تربیت بر اساس اصول فطری و بسترسازی و خودشناسی فرزندتان ندارید.
.

2-      مسائل اعتقادی را امری شخصی می‌دانید و برنامه‌ریزی مدرسه جهت ارتقای آگاهی فرزندتان نسبت به  آن را ضروری نمی دانید.

3-      مسائل علمی و ارتقای آموزشی فرزندتان اولویت اول شما و  توجه به ابعاد دیگر انسانی در اولویت‌های بعدی شماست.

4-      رعایت اصول پوشش طبق قوانین مدرسه و رعایت شان محیط فرهنگی را سخت گیری میدانید.

5-      بدون در نظر گرفتن ریسک های روانی و جسمانی همزیستی با حیوانات، حیوان خانگی دارید.

6-      استفاده از کادر جوان و پویا را نوعی روش غیر استاندارد و غیر حرفه ای می دانید.

7-      خلاقیت و کشف در امر آموزش برایتان جایگاهی ندارد و صرف نظر از عمق یادگیری و درک مطلب ملاک ارزشیابی شما آزمون و نمره است.

8-      بدون توجه به ضرورت آگاهی از اقتضائات سنی فرزندتان همراهی و تعامل با مدرسه را لازم نمی دانید.

9-      تفاوت های فردی جایگاهی برای شما ندارد و از نظر شما برنامه ریزی مدرسه باید برای همه یکسان باشد.

10-    تمام وظیفه تربیت و آموزش فرزندتان را به مدرسه واگذار کرده اید.

ele-poster tabligh copy
high-postertabligh copy