دومین ارزیابی تعیین سطح دبیرستاندر تاریخ سی ام و سی و یکم فروردین ماهبرگزار خواهد شد

به بخش پیش ثبت نام مجموعه تکریم خوش آمدید!

ضمن تشکر از اینکه تکریم را برای فرزندتان انتخاب کرده اید، برای آشنایی با این مجموعه به بخش های زیر مراجعه نمایید:

com-pishsabtenam3
Five points process chart slide template. Business data. Scheme, diagram, design. Creative concept for infographic, presentation, report. Can be used for topics like marketing, economics, production.
marahelsabtnamdabirestan

1- رویکرد تربيتي مدرسه را که تربیت بر پایه اصول فطري و بسترسازي مناسب برای خودشناسی فرزندتان است، می‌پذیرید.

2-      به چارچوب دین و شریعت که بر اساس قرآن و احادیث و احکام شرعی هست ؛ معتقدید و به آن عمل می کنید .

3-      اولویت شما در انتخاب مدرسه رشد و پرورش همه ابعاد انسانی فرزندتان هستند که آموزش‌ هم بخش مهمی از این برنامه‌هاست.

4-      مدرسه را یک محیط مقدس و فرهنگی می‌دانید و با رعایت حجاب و پوشش مناسب شان محیط فرهنگی (طبق آیین نامه مدرسه) در کنار ما هستید.

5-      با توجه به آثار سوء همزیستی با حیوانات ؛ حیوان خانگی ( سگ ،گربه ؛ همستر، خوکچه هندی و…..) نگهداری نمی کنید و این فرهنگ را قبول نداريد

6-      بر اين باور هستيد که آموزش‌های نوین باید با صبر و تعامل سازنده صورت گيرد، لذا استفاده از کادر جوان و مجرب را لازمه تحقق اين امر میدانيد

7-      باور داريد در فضای امن و آرام فرزند شما یادگیری و آموزش اثربخش همراه با کشف و خلاقیت خواهد داشت .

8-      اقتضائات سنی فرزندتان را می‌شناسید و با برنامه‌های مدرسه در جهت رشد توانمندی و رفع نیازهای فرزندتان همراه و همگام هستید.

9-      قائل به تفاوت های فردی هستید و پذیرفته اید که هر فرد با استعدادها و علاقه های منحصر به فرد، نیاز به برنامه‌ریزی فردی دارد.

10-  اعتماد به سیستم مدرسه و همراهی کامل اولیای مدرسه و منزل را عامل موفقیت فرزندتان در امور آموزشی و پرورشی می دانید.

1- اعتقادی به تربیت بر اساس اصول فطری و بسترسازی و خودشناسی فرزندتان ندارید.
.

2-      مسائل اعتقادی را امری شخصی می‌دانید و برنامه‌ریزی مدرسه جهت ارتقای آگاهی فرزندتان نسبت به  آن را ضروری نمی دانید.

3-      مسائل علمی و ارتقای آموزشی فرزندتان اولویت اول شما و  توجه به ابعاد دیگر انسانی در اولویت‌های بعدی شماست.

4-      رعایت اصول پوشش طبق قوانین مدرسه و رعایت شان محیط فرهنگی را سخت گیری میدانید.

5-      بدون در نظر گرفتن ریسک های روانی و جسمانی همزیستی با حیوانات، حیوان خانگی دارید.

6-      استفاده از کادر جوان و پویا را نوعی روش غیر استاندارد و غیر حرفه ای می دانید.

7-      خلاقیت و کشف در امر آموزش برایتان جایگاهی ندارد و صرف نظر از عمق یادگیری و درک مطلب ملاک ارزشیابی شما آزمون و نمره است.

8-      بدون توجه به ضرورت آگاهی از اقتضائات سنی فرزندتان همراهی و تعامل با مدرسه را لازم نمی دانید.

9-      تفاوت های فردی جایگاهی برای شما ندارد و از نظر شما برنامه ریزی مدرسه باید برای همه یکسان باشد.

10-    تمام وظیفه تربیت و آموزش فرزندتان را به مدرسه واگذار کرده اید.

com-sabtenam402