تلفن دبستان: 02122691025- 02122202346

تلفن دبیرستان: 02125444158- 02125444163

ایمیل: info@takrimsch.com

صفحه مجازی دبیرستان     dabirestan.takrim

صفحه مجازی دبستان       dabestan.takrim

ساعت کاری ما:
شنبه تا چهارشنبه 8:00 تا 16:00

تماس با ما